Miễn học phí có ý nghĩa quan trọng

Miễn học phí có ý nghĩa quan trọng,

GD&TĐ – Việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực. Vấn đề miễn học phí đối với trẻ mầm non và THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt đối với vùng núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GD mới. Đó là chia sẻ của một số Bí thư Đoàn khi góp ý về Luật Giáo dục sửa đổi.

Phân loại đối tượng học sinh được miễn học phí

Chị Ma Thị Mận, Bí thư huyện Đoàn Ba Bể (Bắc Kạn) cho biết: “Với tư cách là người có thời gian công tác trong ngành Giáo dục tại vùng sâu vùng xa (7 năm tại Phòng GD&ĐT), trực tiếp được làm việc với học sinh, giáo viên vùng dân tộc thiểu số, tôi cho rằng, việc miễn học phí đối với trẻ mầm non và THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là chủ trương nhân văn, đặc biệt là đối với HS miền núi bởi đời sống của đồng bào các dân tộc ở một số địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, điều kiện để người dân duy trì cuộc sống và trang cấp những điều kiện tối thiểu cho con đi học còn hạn chế. Tình trạng một số học sinh ở các bậc học cao hơn, khi không được miễn học phí, các em bỏ học giữa chừng là không ít. Do đó, chính sách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đến trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân tôi, việc miễn học phí trong tương lai cần phân loại theo đối tượng học sinh để chính sách này thực sự đúng việc, đúng đối tượng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ của các cấp quản lý giáo dục, tránh tình trạng không thu học phí nhưng thực tế lại thay bằng các khoản thu dưới hình thức “xã hội hóa” khác được áp dụng tại một số trường học.

Đồng thời, trong tương lại, Chính phủ có thể hỗ trợ học sinh, các cơ sở giáo dục dưới hình thức khác để nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh và giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để giáo dục thực sự có sự tương tác chủ động giữa người học và người dạy, làm cho việc đi học của học sinh thực sự là mong muốn chứ không dừng lại ở việc vì nó miễn phí”.

Mien hoc phi co y nghia quan trong
 Ảnh minh họa

Nâng chất đội ngũ giáo viên

Góp ý tại khoản 1 Điều 119 về chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non, chị Ma Thị Mận cho rằng, cùng với xu thế phát triển chung, việc nâng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là điều cần thiết, từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GD mới.

Anh Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng cho rằng: Về quy định nâng chuẩn giáo viên bậc mầm non (từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm) và bậc tiểu học (đạt trình độ đại học) với lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2026, đó là việc làm cần thiết. Vì chất lượng GD-ĐT các cấp nâng lên cao thì phải nâng cấp đồng bộ đội ngũ giáo viên.

Đặc biệt là chất lượng giáo dục mầm non, bởi trường mầm non không chỉ là nơi giữ trẻ mà là một nơi để đào tạo các lứa tuổi mầm non. Vì thế, đội ngũ giáo viên cần được đào tạo và bồi dưỡng đúng với chuyên môn và sát thực tế để phát triển và hiểu được tư duy của trẻ.

Theo anh Đức, chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập tại cơ sở giáo dục dân lập là rất hợp lý. Để chính sách ưu việt này được triển khai khả thi, có hiệu quả, cần quy định rõ hơn về lộ trình thực hiện, triển khai theo từng vùng.

Phân vùng miễn học phí để khuyến khích các em vùng khó khăn chăm học, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình đồng thời xây dựng được uy tín của Nhà nước, ngành Giáo dục với nhân dân vùng cao, trong khi họ đang thiếu nhận thức đến các vấn đề phát triển của đất nước, đặc biệt là giáo dục.

Đặc biệt mức thu học phí tại các trường công lập và dân lập đang chênh lệch khá cao. Điều đó cho thấy rằng, chất lượng đào tạo giảng dạy công lập và dân lập đang khác nhau rõ rệt. Đó cũng là lý do cần nâng cấp chất lượng đội ngũ giáo viên đồng bộ; Lựa chọn giáo viên giảng dạy phù hợp với ngành học. 

Lê Đăng (ghi)

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Miễn học phí có ý nghĩa quan trọng

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Mien-hoc-phi-co-y-nghia-quan-trong/443978347/202/

Miễn học phí có ý nghĩa quan trọng

Miễn học phí có ý nghĩa quan trọng,

GD&TĐ – Việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực. Vấn đề miễn học phí đối với trẻ mầm non và THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt đối với vùng núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GD mới. Đó là chia sẻ của một số Bí thư Đoàn khi góp ý về Luật Giáo dục sửa đổi.

Phân loại đối tượng học sinh được miễn học phí

Chị Ma Thị Mận, Bí thư huyện Đoàn Ba Bể (Bắc Kạn) cho biết: “Với tư cách là người có thời gian công tác trong ngành Giáo dục tại vùng sâu vùng xa (7 năm tại Phòng GD&ĐT), trực tiếp được làm việc với học sinh, giáo viên vùng dân tộc thiểu số, tôi cho rằng, việc miễn học phí đối với trẻ mầm non và THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là chủ trương nhân văn, đặc biệt là đối với HS miền núi bởi đời sống của đồng bào các dân tộc ở một số địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, điều kiện để người dân duy trì cuộc sống và trang cấp những điều kiện tối thiểu cho con đi học còn hạn chế. Tình trạng một số học sinh ở các bậc học cao hơn, khi không được miễn học phí, các em bỏ học giữa chừng là không ít. Do đó, chính sách này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đến trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân tôi, việc miễn học phí trong tương lai cần phân loại theo đối tượng học sinh để chính sách này thực sự đúng việc, đúng đối tượng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ của các cấp quản lý giáo dục, tránh tình trạng không thu học phí nhưng thực tế lại thay bằng các khoản thu dưới hình thức “xã hội hóa” khác được áp dụng tại một số trường học.

Đồng thời, trong tương lại, Chính phủ có thể hỗ trợ học sinh, các cơ sở giáo dục dưới hình thức khác để nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh và giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để giáo dục thực sự có sự tương tác chủ động giữa người học và người dạy, làm cho việc đi học của học sinh thực sự là mong muốn chứ không dừng lại ở việc vì nó miễn phí”.

Mien hoc phi co y nghia quan trong
 Ảnh minh họa

Nâng chất đội ngũ giáo viên

Góp ý tại khoản 1 Điều 119 về chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non, chị Ma Thị Mận cho rằng, cùng với xu thế phát triển chung, việc nâng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là điều cần thiết, từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GD mới.

Anh Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng cho rằng: Về quy định nâng chuẩn giáo viên bậc mầm non (từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm) và bậc tiểu học (đạt trình độ đại học) với lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2026, đó là việc làm cần thiết. Vì chất lượng GD-ĐT các cấp nâng lên cao thì phải nâng cấp đồng bộ đội ngũ giáo viên.

Đặc biệt là chất lượng giáo dục mầm non, bởi trường mầm non không chỉ là nơi giữ trẻ mà là một nơi để đào tạo các lứa tuổi mầm non. Vì thế, đội ngũ giáo viên cần được đào tạo và bồi dưỡng đúng với chuyên môn và sát thực tế để phát triển và hiểu được tư duy của trẻ.

Theo anh Đức, chính sách không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập tại cơ sở giáo dục dân lập là rất hợp lý. Để chính sách ưu việt này được triển khai khả thi, có hiệu quả, cần quy định rõ hơn về lộ trình thực hiện, triển khai theo từng vùng.

Phân vùng miễn học phí để khuyến khích các em vùng khó khăn chăm học, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình đồng thời xây dựng được uy tín của Nhà nước, ngành Giáo dục với nhân dân vùng cao, trong khi họ đang thiếu nhận thức đến các vấn đề phát triển của đất nước, đặc biệt là giáo dục.

Đặc biệt mức thu học phí tại các trường công lập và dân lập đang chênh lệch khá cao. Điều đó cho thấy rằng, chất lượng đào tạo giảng dạy công lập và dân lập đang khác nhau rõ rệt. Đó cũng là lý do cần nâng cấp chất lượng đội ngũ giáo viên đồng bộ; Lựa chọn giáo viên giảng dạy phù hợp với ngành học. 

Lê Đăng (ghi)

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Miễn học phí có ý nghĩa quan trọng

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Mien-hoc-phi-co-y-nghia-quan-trong/443978347/202/

Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự

Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự,

Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa công bố phương án tuyển sinh hệ dân sự năm 2019. Năm nay, trường tuyển 720 chỉ tiêu.

Cụ thể, trường tuyển sinh hệ dân sự đối với tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước. Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2019. 

Các tổ hợp xét tuyển gồm D09 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Năm nay, trường tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự, chi tiết như sau:

Hoc vien Ky thuat Mat ma tuyen 720 chi tieu he dan su

Lưu ý, cơ sở đào tạo phía Nam chỉ tuyển sinh ngành An toàn thông tin.

Học viện Kỹ thuật Mật mã xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT, từng đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với điều kiện môn được giải là Toán hoặc Tin học.

Thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Mật mã nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong, nay đã hoàn thành nghĩa vụ được xuất ngũ, phục viên, được ưu tiên xét tuyển.

Nếu có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn sức khỏe, các giấy tờ hợp lệ, thí sinh được xem xét nhận vào học tại học viện theo đúng chuyên ngành trước đây đã trúng tuyển.


Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Sinh viên Sài Gòn chế tạo robot tư vấn tuyển sinh đại học Robot Mi A do nhóm sinh viên bộ môn Cơ điện tử, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, chế tạo, có thể giao tiếp, phục vụ, dạy học, tư vấn tuyển sinh, chụp ảnh.

Nguyễn Sương

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoc-vien-Ky-thuat-Mat-ma-tuyen-720-chi-tieu-he-dan-su/120911811/202/

Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự

Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự,

Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa công bố phương án tuyển sinh hệ dân sự năm 2019. Năm nay, trường tuyển 720 chỉ tiêu.

Cụ thể, trường tuyển sinh hệ dân sự đối với tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước. Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2019. 

Các tổ hợp xét tuyển gồm D09 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Năm nay, trường tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự, chi tiết như sau:

Hoc vien Ky thuat Mat ma tuyen 720 chi tieu he dan su

Lưu ý, cơ sở đào tạo phía Nam chỉ tuyển sinh ngành An toàn thông tin.

Học viện Kỹ thuật Mật mã xét tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT, từng đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với điều kiện môn được giải là Toán hoặc Tin học.

Thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Mật mã nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong, nay đã hoàn thành nghĩa vụ được xuất ngũ, phục viên, được ưu tiên xét tuyển.

Nếu có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn sức khỏe, các giấy tờ hợp lệ, thí sinh được xem xét nhận vào học tại học viện theo đúng chuyên ngành trước đây đã trúng tuyển.


Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

Sinh viên Sài Gòn chế tạo robot tư vấn tuyển sinh đại học Robot Mi A do nhóm sinh viên bộ môn Cơ điện tử, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, chế tạo, có thể giao tiếp, phục vụ, dạy học, tư vấn tuyển sinh, chụp ảnh.

Nguyễn Sương

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển 720 chỉ tiêu hệ dân sự

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoc-vien-Ky-thuat-Mat-ma-tuyen-720-chi-tieu-he-dan-su/120911811/202/

“Có loại bằng do nước ngoài cấp nhưng về Việt Nam không xác minh …

“Có loại bằng do nước ngoài cấp nhưng về Việt Nam không xác minh …

,

Ông Trần Văn Nghĩa cho hay năm 2018, Bộ GD&ĐT phát hiện gần 10 trường hợp bằng giả. Đây là vấn đề lớn cần được quan tâm khi công nhận văn bằng ở Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến “Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam” do báo điện tử Dân Việt tổ chức chiều 25/1, ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học Công nghệ – cho biết có loại bằng gần như không xác minh được.

Công nhận văn bằng có phải giấy phép con?

TS Lê viết Khuyến – nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT – nói suốt 19 năm ông công tác tại bộ, vấn đề công nhận văn bằng rất nhức nhối nhưng chưa có giải pháp triệt để.

TS Khuyến đề xuất Bộ GD&ĐT nên đưa ra giải pháp và xây dựng khung pháp lý mang tính hệ thống để thuận lợi hơn. Thời của ông, Vụ Giáo dục Đại học làm chức năng này đã hợp tác nhiều với công an để giải quyết vấn đề bằng giả.

Bộ GD&ĐT vẫn theo đuổi việc công nhận văn bằng, sẽ rất rườm rà, nên để một đơn vị lao động thực hiện việc này. Bộ GD&ĐT cần công khai danh sách các trường đạt chất lượng, có khung chương trình quốc gia, từ đó tham chiếu.

"Co loai bang do nuoc ngoai cap nhung ve Viet Nam khong xac minh duoc"
TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đào tạo. Ảnh: Q.Q.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng GD&ĐT – nhìn nhận rằng cử người đi du học nhưng bị kiểm định bằng thể hiện sự bất cập. Vô hình chung, Bộ GD&ĐT đang tự tạo ra “giấy phép con”, đặt vị trí của bộ lên trên tất cả cơ sở giáo dục trên thế giới. Về mặt quản lý có thể hiểu được phần nào đó, nhưng về mặt học thuật, Bộ GD&ĐT chác gì đã đủ trình độ kiểm định lại văn bằng của nhiều trường trên thế giới?

“Ví dụ, người ta học ở Havard về mà Bộ GD&ĐT cũng đòi kiểm định lại chất lượng đào tạo, cũng như giá trị của văn bằng thì có đúng không?”, PGS Nhĩ nêu câu hỏi.

Theo ông Trần Xuân Nhĩ, Bộ GD&ĐT cần phải tinh giản sự phiền hà từ cơ chế “xin – cho” đối với người học, như vậy mới thu hút được du học sinh về Việt Nam.

Giải thích điều này, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT – khẳng định đây không phải giấy phép con. Bộ GD&ĐT chưa có văn bản nào yêu cầu người học phải công nhận văn bằng mà phụ thuộc vào đơn vị sử dụng lao động và nhu cầu cá nhân.

Khi một tổ chức, cá nhân yêu cầu, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện quy trình công nhận. Về thủ tục, trong hai năm vừa qua, bộ đã cố gắng cải tiến để đơn giản hóa quá trình này. Bộ GD&ĐT đã xây dựng website để người có nhu cầu có thể gửi hồ sơ trực tiếp, sắp tới làm thủ tục công nhận qua mạng.

Tuyệt đối không được làm khó người công nhận văn bằng

Ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học Công nghệ – cho rằng việc công nhận văn bằng hiện nay về có hai vấn đề. Thứ nhất, hệ thống văn bằng nước ngoài không giống hoàn toàn ở nước ta, nên việc sắp xếp vị trí các văn bằng như thế nào cần phải xem xét. Thứ hai, việc xác minh bằng có thật hay giả.

"Co loai bang do nuoc ngoai cap nhung ve Viet Nam khong xac minh duoc"
Ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học Công nghệ.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT phát hiện gần 10 trường hợp bằng giả, đã liên hệ với hệ thống giáo dục nước ngoài để thẩm định.

Ông Mai Văn Trinh khẳng định việc công nhận văn bằng là cần thiết, phù hợp thông lệ quốc tế, đảm bảo quyền lợi của người có văn bằng và quốc gia. Công nhận là tả lại chương trình, học ở đâu, thạc sĩ hay tiến sĩ… Người được Nhà nước cử đi học không phải công nhận văn bằng nữa.

“Tôi luôn nói với các đồng chí công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT là hãy đặt trường hợp của mình vào người có văn bằng để triển khai, tuyệt đối không làm khó và phải hỗ trợ tối đa người có văn bằng cần công nhận”, ông Trinh nói.

Theo ông Mai Văn Trinh, Quyết định 77 là sản phẩm đầu tiên của Nhà nước công nhận văn bằng, cần phải điều chỉnh. Thời đại thế giới phẳng hiện nay cần có sự cập nhật tông tin ở khắp năm châu để phù hợp thông lệ của quốc tế trong quá trình công nhận văn bằng.

Quyên Quyên

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

“Có loại bằng do nước ngoài cấp nhưng về Việt Nam không xác minh …Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Co-loai-bang-do-nuoc-ngoai-cap-nhung-ve-Viet-Nam-khong-xac-minh-duoc/120911765/202/

“Có loại bằng do nước ngoài cấp nhưng về Việt Nam không xác minh …

“Có loại bằng do nước ngoài cấp nhưng về Việt Nam không xác minh …

,

Ông Trần Văn Nghĩa cho hay năm 2018, Bộ GD&ĐT phát hiện gần 10 trường hợp bằng giả. Đây là vấn đề lớn cần được quan tâm khi công nhận văn bằng ở Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến “Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam” do báo điện tử Dân Việt tổ chức chiều 25/1, ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học Công nghệ – cho biết có loại bằng gần như không xác minh được.

Công nhận văn bằng có phải giấy phép con?

TS Lê viết Khuyến – nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT – nói suốt 19 năm ông công tác tại bộ, vấn đề công nhận văn bằng rất nhức nhối nhưng chưa có giải pháp triệt để.

TS Khuyến đề xuất Bộ GD&ĐT nên đưa ra giải pháp và xây dựng khung pháp lý mang tính hệ thống để thuận lợi hơn. Thời của ông, Vụ Giáo dục Đại học làm chức năng này đã hợp tác nhiều với công an để giải quyết vấn đề bằng giả.

Bộ GD&ĐT vẫn theo đuổi việc công nhận văn bằng, sẽ rất rườm rà, nên để một đơn vị lao động thực hiện việc này. Bộ GD&ĐT cần công khai danh sách các trường đạt chất lượng, có khung chương trình quốc gia, từ đó tham chiếu.

"Co loai bang do nuoc ngoai cap nhung ve Viet Nam khong xac minh duoc"
TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đào tạo. Ảnh: Q.Q.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng GD&ĐT – nhìn nhận rằng cử người đi du học nhưng bị kiểm định bằng thể hiện sự bất cập. Vô hình chung, Bộ GD&ĐT đang tự tạo ra “giấy phép con”, đặt vị trí của bộ lên trên tất cả cơ sở giáo dục trên thế giới. Về mặt quản lý có thể hiểu được phần nào đó, nhưng về mặt học thuật, Bộ GD&ĐT chác gì đã đủ trình độ kiểm định lại văn bằng của nhiều trường trên thế giới?

“Ví dụ, người ta học ở Havard về mà Bộ GD&ĐT cũng đòi kiểm định lại chất lượng đào tạo, cũng như giá trị của văn bằng thì có đúng không?”, PGS Nhĩ nêu câu hỏi.

Theo ông Trần Xuân Nhĩ, Bộ GD&ĐT cần phải tinh giản sự phiền hà từ cơ chế “xin – cho” đối với người học, như vậy mới thu hút được du học sinh về Việt Nam.

Giải thích điều này, ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT – khẳng định đây không phải giấy phép con. Bộ GD&ĐT chưa có văn bản nào yêu cầu người học phải công nhận văn bằng mà phụ thuộc vào đơn vị sử dụng lao động và nhu cầu cá nhân.

Khi một tổ chức, cá nhân yêu cầu, Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện quy trình công nhận. Về thủ tục, trong hai năm vừa qua, bộ đã cố gắng cải tiến để đơn giản hóa quá trình này. Bộ GD&ĐT đã xây dựng website để người có nhu cầu có thể gửi hồ sơ trực tiếp, sắp tới làm thủ tục công nhận qua mạng.

Tuyệt đối không được làm khó người công nhận văn bằng

Ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học Công nghệ – cho rằng việc công nhận văn bằng hiện nay về có hai vấn đề. Thứ nhất, hệ thống văn bằng nước ngoài không giống hoàn toàn ở nước ta, nên việc sắp xếp vị trí các văn bằng như thế nào cần phải xem xét. Thứ hai, việc xác minh bằng có thật hay giả.

"Co loai bang do nuoc ngoai cap nhung ve Viet Nam khong xac minh duoc"
Ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học Công nghệ.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT phát hiện gần 10 trường hợp bằng giả, đã liên hệ với hệ thống giáo dục nước ngoài để thẩm định.

Ông Mai Văn Trinh khẳng định việc công nhận văn bằng là cần thiết, phù hợp thông lệ quốc tế, đảm bảo quyền lợi của người có văn bằng và quốc gia. Công nhận là tả lại chương trình, học ở đâu, thạc sĩ hay tiến sĩ… Người được Nhà nước cử đi học không phải công nhận văn bằng nữa.

“Tôi luôn nói với các đồng chí công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT là hãy đặt trường hợp của mình vào người có văn bằng để triển khai, tuyệt đối không làm khó và phải hỗ trợ tối đa người có văn bằng cần công nhận”, ông Trinh nói.

Theo ông Mai Văn Trinh, Quyết định 77 là sản phẩm đầu tiên của Nhà nước công nhận văn bằng, cần phải điều chỉnh. Thời đại thế giới phẳng hiện nay cần có sự cập nhật tông tin ở khắp năm châu để phù hợp thông lệ của quốc tế trong quá trình công nhận văn bằng.

Quyên Quyên

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học,

“Có loại bằng do nước ngoài cấp nhưng về Việt Nam không xác minh …Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Co-loai-bang-do-nuoc-ngoai-cap-nhung-ve-Viet-Nam-khong-xac-minh-duoc/120911765/202/

2 học sinh đoạt huy chương Olympic được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu

2 học sinh đoạt huy chương Olympic được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu,

Hai học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế lọt vào danh sách 20 đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018.

Chiều 25/1, tại Hà Nội, ban tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu công bố danh sách đề cử.

Nguyễn Phương Thảo (19 tuổi), chủ nhân huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018 và Phạm Đức Anh (19 tuổi), huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế, lọt vào danh sách trên.

Với thành tích học tập xuất sắc cùng Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cùng nhiều danh hiệu khác, Phương Thảo và Đức Anh được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018 ở lĩnh vực Học tập.

2 hoc sinh doat huy chuong Olympic duoc de cu Guong mat tre tieu bieu
Phạm Đức Anh, chủ nhân hai tấm huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế, là một trong hai đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2018 ở lĩnh vực Học tập. Ảnh: Nguyễn Sương.

Năm nay, giải thưởng nhận được 137 hồ sơ hợp lệ để xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 trên 10 lĩnh vực Học tập, Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh – Khởi nghiệp, Quản lý hành chính nhà nước, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Văn hóa nghệ thuật, Hoạt động xã hội.

Sau quá trình thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực.

Ngoài hai học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế đại diện cho lĩnh vực Học tập, các lĩnh vực khác cũng xuất hiện nhiều cái tên nổi bật như hoa hậu H’hen Niê (lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật), cầu thủ Nguyễn Quang Hải (Thể dục thể thao).

Từ ngày 25/1, ban tổ chức bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018. Kết quả bình chọn trực tuyến là một kênh để Hội đồng xét tặng giải thưởng tham khảo.

Sau khi có kết quả bình chọn trực tuyến, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ họp lần thứ hai đầu tháng 3 để chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018.

Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo

Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo

Bùi Thị Thu Thảo

Bùi Thị Thu Thảo

Bùi Thị Thu Thảo

Lê Đình Hiếu

Lê Đình Hiếu

Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

Nguyễn Sương

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, 2 học sinh đoạt huy chương Olympic được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/2-hoc-sinh-doat-huy-chuong-Olympic-duoc-de-cu-Guong-mat-tre-tieu-bieu/120911791/202/

2 học sinh đoạt huy chương Olympic được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu

2 học sinh đoạt huy chương Olympic được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu,

Hai học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế lọt vào danh sách 20 đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018.

Chiều 25/1, tại Hà Nội, ban tổ chức giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu công bố danh sách đề cử.

Nguyễn Phương Thảo (19 tuổi), chủ nhân huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018 và Phạm Đức Anh (19 tuổi), huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế, lọt vào danh sách trên.

Với thành tích học tập xuất sắc cùng Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cùng nhiều danh hiệu khác, Phương Thảo và Đức Anh được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018 ở lĩnh vực Học tập.

2 hoc sinh doat huy chuong Olympic duoc de cu Guong mat tre tieu bieu
Phạm Đức Anh, chủ nhân hai tấm huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế, là một trong hai đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2018 ở lĩnh vực Học tập. Ảnh: Nguyễn Sương.

Năm nay, giải thưởng nhận được 137 hồ sơ hợp lệ để xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 trên 10 lĩnh vực Học tập, Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh – Khởi nghiệp, Quản lý hành chính nhà nước, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Văn hóa nghệ thuật, Hoạt động xã hội.

Sau quá trình thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra 20 đề cử thuộc 9 lĩnh vực.

Ngoài hai học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế đại diện cho lĩnh vực Học tập, các lĩnh vực khác cũng xuất hiện nhiều cái tên nổi bật như hoa hậu H’hen Niê (lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật), cầu thủ Nguyễn Quang Hải (Thể dục thể thao).

Từ ngày 25/1, ban tổ chức bình chọn trực tuyến các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018. Kết quả bình chọn trực tuyến là một kênh để Hội đồng xét tặng giải thưởng tham khảo.

Sau khi có kết quả bình chọn trực tuyến, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ họp lần thứ hai đầu tháng 3 để chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018.

Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo

Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo

Bùi Thị Thu Thảo

Bùi Thị Thu Thảo

Bùi Thị Thu Thảo

Lê Đình Hiếu

Lê Đình Hiếu

Hoạt động xã hội

Hoạt động xã hội

Nguyễn Sương

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, 2 học sinh đoạt huy chương Olympic được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/2-hoc-sinh-doat-huy-chuong-Olympic-duoc-de-cu-Guong-mat-tre-tieu-bieu/120911791/202/

Học sinh TPHCM nghỉ Tết hơn 2 tuần

Học sinh TPHCM nghỉ Tết hơn 2 tuần,

GD&TĐ – Kết thúc ngày 25/1, hầu hết các trường học tại TP.HCM sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT TP.HCM học sinh từ mầm non đến THPT trên địa bàn sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ 15-16 ngày, tùy từng trường.

Cụ thể, với những trường không học ngày thứ 7, học sinh sẽ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 26/1/2019 (ngày 21 tháng chạp) đến hết ngày 10/2/2019 (mùng 6 âm lịch), với tổng thời gian là 16 ngày.

Với những trường có học ngày thứ 7, học sinh sẽ nghỉ từ ngày 27/1 (ngày 22 tháng chạp) đến hết ngày 10/2, tức 15 ngày.

Cùng với kế hoạch nghỉ Tết, trước đó, Sở GD&ĐT TP cũng đã có văn bản yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học tại các cơ sở GD trên địa bàn Thành phố trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 và kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Hợi.

Thảo Nguyên

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học sinh TPHCM nghỉ Tết hơn 2 tuần

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoc-sinh-TPHCM-nghi-Tet-hon-2-tuan/443978407/202/

Học sinh TPHCM nghỉ Tết hơn 2 tuần

Học sinh TPHCM nghỉ Tết hơn 2 tuần,

GD&TĐ – Kết thúc ngày 25/1, hầu hết các trường học tại TP.HCM sẽ cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT TP.HCM học sinh từ mầm non đến THPT trên địa bàn sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ 15-16 ngày, tùy từng trường.

Cụ thể, với những trường không học ngày thứ 7, học sinh sẽ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 26/1/2019 (ngày 21 tháng chạp) đến hết ngày 10/2/2019 (mùng 6 âm lịch), với tổng thời gian là 16 ngày.

Với những trường có học ngày thứ 7, học sinh sẽ nghỉ từ ngày 27/1 (ngày 22 tháng chạp) đến hết ngày 10/2, tức 15 ngày.

Cùng với kế hoạch nghỉ Tết, trước đó, Sở GD&ĐT TP cũng đã có văn bản yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học tại các cơ sở GD trên địa bàn Thành phố trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 và kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Hợi.

Thảo Nguyên

VietBao.vn

,
Xem Thêm: Giáo dục, Du Lịch, Du Học, Học sinh TPHCM nghỉ Tết hơn 2 tuần

Sưu Tầm: http://vietbao.vn/Giao-duc/Hoc-sinh-TPHCM-nghi-Tet-hon-2-tuan/443978407/202/